FacebookYoutubeBlogger

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία» προγραμματίζει, σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Επικράτειας την Τρίτη 5 Απρίλη, τις ώρες 18.00 - 20:00, με θέμα: «Εκπαίδευση μέσω της τέχνης. Θεματικό πεδίο εφαρμογής: οι πανδημίες».

Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί, η κριτική προσέγγιση εικαστικών έργων (πίνακας ζωγραφικής, σκίτσο, γελοιογραφία, φωτογραφία κ.ά.) και η τους αξιοποίησή τους στην διδακτική πράξη κρίνεται ως πολύ σημαντική. Η Εκπαίδευση για την Αειφορία, εκ προοιμίου, στηρίζεται σε καινοτόμες εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, βιωματικές, συμμετοχικές και επικοινωνιακές. Η εκπαίδευση μέσω της Τέχνης -εν προκειμένω μέσω της ερμηνείας και ανάλυσης εικονιστικών αναπαραστάσεων πανδημικών φαινομένων- είναι μία από αυτές τις καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές, η οποία και αποτελεί αντικείμενο της ημερίδας.

Η υγεία περιλαμβάνεται στα θέµατα-κλειδιά της Αειφόρου Ανάπτυξης (UNECE, 2005), ενώ η «εξασφάλιση υγιούς ζωής και η προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες» είναι ο τρίτος από τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ, 2015), με παγκόσμιο πλαίσιο δράσης των εθνών έως το 2030. Ο στόχος αυτός αφορά μεταξύ άλλων στις μολυσματικές ασθένειες, όπως ο κορωνοϊός SARS-CoV-2, στην πρόσβαση σε εμβόλια και φάρμακα, στην χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και στα θέματα εργατικού δυναμικού, καθώς και στην διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης -στοχεύσεις απαραίτητες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

                          Πατήστε εδώ για να μεταβείτε με την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πεδίο: ΣΤΟΧΟΣ 3 – ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

 

Η εμφάνιση της Covid-19, δυστυχώς, ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους η έντονη ανισότητα και η έλλειψη καθολικής υγειονομικής περίθαλψης υπονομεύουν την καλή υγεία και την ευημερία της κοινωνίας, ενώ καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ενός μεγάλου φάσματος ασθενειών. Η εικόνα αυτή είναι άραγε πρωτοφανής στην ιστορία των λαών; Πώς εκδηλώθηκαν οι πανδημίες στο παρελθόν; Τι αντίκτυπο είχαν στις κοινωνίες, τις οικονομίες και το φυσικό περιβάλλον; Πώς τις διαχειρίστηκαν παλιότερες γενιές; Σκοπός της ημερίδας είναι μεταξύ άλλων η διερεύνηση απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από καλλιτεχνικές «μαρτυρίες» παρελθόντων εποχών.

Οι εικαστικές τέχνες μεταφέρουν με τα δικά τους εκφραστικά μέσα βιώματα και μνήμες του παρελθόντος. Είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της εποχής τους. Επιδημίες όπως η πανώλη, η χολέρα, η λέπρα έχουν αποτυπωθεί σε κορυφαίους πίνακες ζωγραφικής στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Μερικά από αυτά τα μοναδικά έργα τέχνης θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ημερίδας και θα παραλληλιστούν κριτικά με εικαστικές αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης πανδημίας του κορωνοϊού.

Ποια μηνύματα μεταφέρουν στο σήμερα διαχρονικά έργα Τέχνης και ποιο το αποτύπωμα των πανδημιών που στην ιστορία των λαών;

Πώς συνδέονται οι εικόνες αυτές με τις πρόσφατα βιωμένες εμπειρίες από την Covid-19;

Η ιστορία των πανδημιών δημιούργησε άραγε ιστορική συνείδηση, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας σήμερα;

Με ποιο τρόπο μπορεί η Τέχνη να γίνει αρωγός στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, εστιάζοντας στο φαινόμενο της πανδημίας;

Η δημιουργικότητα, η ευαίσθητη ανταπόκριση, η προσεκτική παρατήρηση και η κριτική προσέγγιση των εικαστικών έργων που αναλύονται και μελετώνται, όπως και των έργων που οι μαθητές δημιουργούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας μέσω των τεχνών. Οι εικαστικές τέχνες εισαγάγουν στη μάθηση μοναδικές ρουτίνες σκέψης, αποκαλύπτοντας βαθύτερα επίπεδα ανάγνωσης φυσικών και κοινωνικών φαινομένων. Επίσης, οι τέχνες, ως δημιουργήματα της ανθρώπινης διανόησης, εξ ορισμού, είναι συνυφασμένες με την κοινωνία, της οποίας αποτελούν παράγωγα. Αναμενόμενο, λοιπόν, κοσμοϊστορικά γεγονότα όπως πανδημικά φαινόμενα του παρελθόντος να έχουν αφήσει ανεξίτηλα το αποτύπωμά τους στα εικαστικά παράγωγα της κάθε εποχής που σημαδεύτηκε από κάποια πανδημία.

Πώς μπορεί  η Τέχνη να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη; Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν διδακτικές προσεγγίσεις, μέσω των οποίων, με όχημα την τέχνη, αναζητούμε, ανακαλύπτουμε και επεξεργαζόμαστε τα αειφόρα μηνύματα των πανδημικών φαινομένων.

 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται 

  • Στους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας που υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία» την τρέχουσα σχολική περίοδο, μπορούν ωστόσο να συμμετέχουν επίσης:
  • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας που προτίθενται να εφαρμόσουν στην τάξη τους έναν διδακτικό σχεδιασμό με θέμα τις πανδημίες αξιοποιώντας την Τέχνη, είτε εντός σχολικού ωραρίου στο πλαίσιο της διαθεματικότητας και σε σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών είτε στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας) Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για το θέμα της ημερίδας
  • Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων/Π.Ε./Α/Υ. και
  • Εκπαιδευτικοί των Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε.

 

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα θα δοθεί BEBΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Το πρόγραμμα της επιμορφωτικής ημερίδας θα διεξαχθεί σύγχρονα εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Webex του Υπουργείου Παιδείας, και διαρθρώνεται ως εξής:

 

                   «Εκπαίδευση μέσω της τέχνης. Θεματικό πεδίο εφαρμογής: οι πανδημίες»                                                                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                                                Τρίτη, 05 Απριλίου 2022 

17:45 - 18:00

Σύνδεση στην ψηφιακή πλατφόρμα

18:00 - 18:30

Καλωσόρισμα-Στοχοθεσία ημερίδας - «Οι πανδημίες στην Τέχνη»: Παρουσίαση πολυμεσικού ψηφιακού υλικού (βίντεο) ως εργαλείου ευαισθητοποίησης και αφόρμησης στην εκπαίδευση για τις πανδημίες                                                        Όλγα Γιαννακογεώργου, ΠΕ02 Φιλόλογος, MSc "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση",  Προϊσταμένη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μεσολογγίου

18:30 - 19:10

 

 

Από τον Μαύρο θάνατο στην COVID-19: η απεικόνιση της πανδημίας στις εικαστικές τέχνες                                                                                                                        Σπύρος Μοσχονάς, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, διδάσκων, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

19:10 - 19:30

Αειφόρα μηνύματα του πανδημικού φαινομένου. Μια διδακτική προσέγγιση μέσω των εικαστικών τεχνών                                                                                                    Μόνικα Λίλλη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών μαθημάτων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 

19:30 – 19:40

Ανοικτό Ψηφιακό Αποθετήριο Τέχνης με θέμα τις πανδημίες                                          Όλγα Γιαννακογεώργου, ΠΕ02 Φιλόλογος, MSc "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση",  Προϊσταμένη ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Μεσολογγίου

19:40 - 20:55

Ερωτήσεις – Συζήτηση

19:55 – 20:00

Αξιολόγηση ημερίδας – Κλείσιμο

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση μέχρι την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022, ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο: https://forms.gle/ayNrWgVFYCWfRrW48

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των αιτήσεων συμμετοχής, το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους ενδιαφερόμενους με τον υπερσύνδεσμο και τις οδηγίες σύνδεσης στην  ψηφιακή αίθουσα (Webex) φιλοξενίας της ημερίδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλωθεί στη φόρμα-αίτηση.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- B' Κύκλος»,  το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος δεν προκύπτει δαπάνη για το Δημόσιο.