FacebookFeed

Σκοποί και στόχοι

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος στα προτεινόμενα της «Στρατηγικής της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2005-2014)» που ανακήρυξε ο ΟΗΕ, βασικοί άξονες διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων του ΚΠΕ Μεσολογγίου συνιστούν οι αρχές που καθορίζονται στα κείμενα των διεθνών συναντήσεων της UNESCO για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) και οι κατευθυντήριες γραμμές της Στρατηγικής της UNECE (2005) για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Η Πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις για τους μαθητές» στοχεύει:


Α.
Στην εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Παράλληλα, στοχεύει στο να αναπτύξουν οι μαθητές θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος της περιοχής τους με κριτήρια οικολογικής ισορροπίας και αειφορικής ανάπτυξης.

Β. Στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε μετά να μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο και να διδάξουν το σχετικό αντικείμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νέου Σχολείου.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει όλες τις μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση.

Η Πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» αφορά στην εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νέων και των πολιτών γενικότερα, για την ανάπτυξη γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Η Πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» στοχεύει:

Α. Στην απόκτηση γνώσεων που θα προάγουν την κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της ανάληψης συμμετοχικών πρωτοβουλιών.

Β. Στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών εμβέλειας του Κ.Π.Ε., ώστε να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης εμπλεκόμενοι με την επίλυση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.