FacebookFeed

Της λίμνης το νερό, της θάλασσας το αλάτι...

Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία λιμνοθάλασσα της χώρας. Ταυτόχρονα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του μεγαλύτερου υγρότοπου της Ελλάδας και έναν από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους υγρότοπους της Μεσογείου τόσο σε αριθμό ειδών, όσο και σε πληθυσμό. Εντάσσεται στο «Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού,κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων», στο οποίο περιλαμβάνονται λιμνοθαλάσσιες, χερσαίες και ποτάμιες εκτάσεις του νότιου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και το νησιώτικο σύμπλεγμα των Εχινάδων - περιοχές που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και περιβαλλοντική τους αξία.

Λόγω της σπουδαιότητάς του το «Εθνικό Πάρκο» προστατεύεται από τη διεθνή Σύμβαση Ramsar, το δίκτυο Natura, Κοινοτικές Οδηγίες και την Ελληνική Νομοθεσία. Τμήματα του υγρότοπου έχουν χαρακτηριστεί «Διατηρητέα μνημεία της φύσης» και «Καταφύγια θηραμάτων», ενώ επίσης στον υγρότοπο περιλαμβάνονται το «Βιογενετικό Απόθεμα» του δάσους Φράξου, «Περιοχές προστασίας της φύσης» και «Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης».

Η ανάγκη προστασίας, διατήρησης και διαχείρισης της φύσης και του τοπίου του «Εθνικού Πάρκου» ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου καθιστούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου βασικό μοχλό ενεργοποίησης των μαθητών-μελλοντικών πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα, επιτακτική είναι η ανάγκη:

  • διατήρησης και διαχείρισης των σπάνιων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (ιδιαιτέρως ορνιθοπανίδας) που απαντώνται στην περιοχή του υγρότοπου
  • ανάδειξης, διατήρησης και διαχείρισης του ισχυρού πολιτισμικού φορτίου που υποστηρίζει η λιμνοθάλασσα, έχοντας διαμορφώσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες της ταυτότητας της περιοχής (πολιτισμική ποικιλότητα).

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Αγωγής (Πρώτη-Δευτέρα τάξη Δημοτικού)
και υλοποιείται με βασικό μεθοδολογικό εργαλείο το παραμύθι.

 

Μέσα από την αφήγηση ενός παραμυθιού για τη λιμνοθάλασσα οι μικροί μαθητές θα γνωρίσουν τη λιμνοθάλασσα και τον ευρύτερο υγρότοπο ως ένα μεγάλο οικοσύστημα όπου διαχρονικά έζησαν και ανέπτυξαν τις δραστηριότητές τους οι άνθρωποι, συνυπάρχοντας αρμονικά με τους φυτικούς και ζωικούς ενοίκους του υγρού βασιλείου της. Όμως τα τελευταία χρόνια έκαναν πολλές παρεμβάσεις που την εξασθένισαν και δυσκόλεψαν τη ζωή για όλους,  καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη προστασίας της.


Κατεβάστε το πρόγραμμα επίσκεψης εδώ: μονοήμερο


Σκοποί του προγράμματος

  • Να εγγράψουν οι μικροί μαθητευόμενοι στον εννοιολογικό τους χάρτη την έννοια της λιμνοθάλασσας ως βασικότερου στοιχείου του τοπικού τους περιβάλλοντος
  • Να ταυτίσουν τη λ/σσα με την έννοια της ζωής για τους οργανισμούς της και τον άνθρωπο.
  • Να μάθουν ότι πρέπει να προστατεύουμε τη λ/σσα για να διατηρηθεί η ζωή.

 

Στόχοι του προγράμματος

  • Να γνωρίσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά της λ/σσας(βάθος νερού, νησίδες, χρώμα, έλλειψη κυματισμού), τους κατοίκους της (φυτά, ψάρια, πουλιά, άνθρωπος), το λειτουργικό ρόλο και την αξία της.
  • Να δουν τον άνθρωπο στη λιμνοθάλασσα (ψάρεμα, εμπόριο, κατασκευές, αλλά και παράνομο κυνήγι, σκουπίδια, αποξηράνσεις).
  • Να γνωρίσουν τη λιμνοθάλασσα με όλες τις αισθήσεις τους.
  • Να ενισχυθούν οι δεσμοί των ομάδων με τη φύση όχι μόνο μέσα από τη γνώση αλλά και μέσα από τη χαρά της παρατήρησης και της έρευνας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. 
  • Να λειτουργήσουν ως φρουροί της λιμνοθάλασσας που θα την προστατέψουν από τους κινδύνους που την απειλούν.

 

Διάρκεια-ροή του προγράμματος