FacebookFeed

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΑΛΥ-ΟΙ-ΚΟΛΟΓΙΑ"

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου στο πλαίσιο προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2016-2017 και της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάζει την υλοποίηση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στο Μεσολόγγι το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, με τίτλο:

"Αλυ <Οι> κοδομώντας το κοινό μας μέλλον"

 

Το σεμινάριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αλυ <Οι> κολογία» που συντονίζει το ΚΠΕ Μεσολογγίου και η διάρκεια υλοποίησής του θα είναι μίας ημέρας, ενδεικτικά από 09:00πμ έως 16:00μμ. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Προγράμματα Π.Ε. τόσο σχετικά με το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Αλυ <Οι> κολογία» όσο και γενικότερα προγράμματα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

 Στους στόχους του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

-  Η παρουσίαση του διεθνούς δικτύου Roots & Shoots (Ρίζες και Βλαστοί) που διευθύνει η Τζέιν Γκούντολ (Jane Goodall), ώστε να το γνωρίσουν οι    
   εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στην προοπτική δημιουργίας ενός δικτύου και στην Ελλάδα με τη συνδρομή
   μαθητών και εκπαιδευτικών. Το Διεθνές Δίκτυο θα παρουσιάσει η  κα Ευφροσύνη Δουβίτσα  - Βιολόγος,   υπεύθυνη σεμιναρίων Roots & Shoots Greece,
   υποψήφια Δρ. Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Στόχος είναι, μέσα από την υλοποίηση βιωματικού εργαστηρίου, η αξιοποίηση των μεθόδων
   και των τεχνικών του Δικτύου στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μέσω της μεθόδου επίλυσης προβλήματος
   οι εκπαιδευτικοί θα δουλέψουν μεταξύ τους και θα γνωρίσουν επιπλέον τεχνικές εξοικείωσης ψηφιακής χαρτογράφησης, λήψης αποφάσεων
   και δεσμεύσεων για μακροπρόθεσμες αλλαγές στους άξονες που αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικής, ανθρωπιστικής ή φιλοζωικής φύσης.

-  Η εξέταση των ζητημάτων του περιβάλλοντος από τη σκοπιά της Περιβαλλοντικής Ηθικής. Το σχετικό εργαστήριο και τη θεωρητική προσέγγιση θα
   παρουσιάσει ο κ. Σταύρος Καραγεωργάκης - Δρ. Φιλοσοφίας,  αξιοποιώντας τη μέθοδο του ηθικού διλήμματος στην υλοποίηση των προγραμμάτων
   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

-     Σε Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Αλυ <Οι> κολογία και οι οποίοι κατά το τρέχον
      σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιούν πρόγραμμα Π.Ε. σχετικό με το Δίκτυο.

-     Σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

-     Σε Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας που υλοποιούν ή  ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε.

-     Σε Υπευθύνους, Αναπληρωτές Υπευθύνους και Μέλη των Π.Ο. των ΚΠΕ της χώρας που ανήκουν σε Συνεργαζόμενα ΚΠΕ του Δικτύου (έως δύο μέλη από
      κάθε ΚΠΕ) ή στη Συντονιστική  Επιτροπή και την Π.Ο. του Δικτύου.

-     Σε Εκπαιδευτικούς και Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. που συμμετέχουν ως μέλη ή αναπληρωματικά μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του
      Δικτύου ή της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

-     Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. των οποίων σχολεία της Διεύθυνσής τους είναι ενταγμένα στο Δίκτυο.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι.Το Κ.Π.Ε Μεσολογγίου θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Έργου τα έξοδα διατροφής, διαμονής και ωριαίας αποζημίωσης των εισηγητών/επιμορφωτών, τα έξοδα μετακίνησης με λεωφορείο από το ΚΠΕ στο πεδίο όλων των συμμετεχόντων, τα έξοδα διατροφής της οργανωτικής επιτροπής, τα έξοδα προβολής (αφίσες, προσκλήσεις κ.λ.π.) καθώς και τα έξοδα των εργαστηρίων και του μπουφέ που θα προσφερθεί (καφές, τσάι, βουτήματα, σάντουιτς,  κλπ).

Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών βαρύνουν τους ίδιους. Ως προς τη διαμονή των εκπαιδευτικών, που η έδρα τους βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 160 χιλιομέτρων από το Μεσολόγγι, εφόσον η κάλυψή της είναι αδύνατη από το ΚΠΕ Μεσολογγίου λόγω των πολύ περιορισμένων πόρων των ΚΠΕ κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενημερώνουμε ότι θα υπάρξουν πολύ προσιτές τιμές για τη διαμονή στα ξενοδοχεία της πόλης μετά τη σχετική επικοινωνία που έχουμε κάνει για το σκοπό αυτό.

Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των μελών των Π.Ο. των συνεργαζομένων ΚΠΕ θα καλυφθούν από τα οικεία Τεχνικά Δελτία Έργου.

Παρακαλούνται:

Α) Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του Δικτύου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
    ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να την αποστείλουν στον/ην Υπεύθυνο/η Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. της Δ/σης Εκπ/σης στην οποία ανήκουν έως τη Τετάρτη
    26 Απριλίου 2017
.

Β) Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Π.Ε. να κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά ΠΙΝΑΚΑ με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που έχουν εκδηλώσει
    ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σεμινάριο καθώς και τις αιτήσεις τους στο ΚΠΕ Μεσολογγίου έως την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

Γ) Οι Εκπαιδευτικοί-Μέλη των Π.Ο. των ΚΠΕοι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο του Δικτύου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
    ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και να την αποστείλουν στο ΚΠΕ Μεσολογγίου έως την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

Μετά την αποστολή των αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Μεσολογγίου ο Πίνακας Συμμετεχόντων καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου.