FacebookFeed

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΟΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ

Επιμορφωτική ημερίδα (webinar) για εκπ/κούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Επικράτειας

 

 

   Για να συμμετέχετε στην ημερίδα μέσω Youtube πατήστε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=Qyh0ucNQ1xQ

 

Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Πανδημία: να το δούμε ως ευκαιρία» προγραμματίζει, σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Επικράτειας την Τρίτη 5 Απρίλη, τις ώρες 18.00 - 20:00, με θέμα: «Εκπαίδευση μέσω της τέχνης. Θεματικό πεδίο εφαρμογής: οι πανδημίες».

Σε μια εποχή που η εικόνα κυριαρχεί, η κριτική προσέγγιση εικαστικών έργων (πίνακας ζωγραφικής, σκίτσο, γελοιογραφία, φωτογραφία κ.ά.) και η τους αξιοποίησή τους στην διδακτική πράξη κρίνεται ως πολύ σημαντική. Η Εκπαίδευση για την Αειφορία, εκ προοιμίου, στηρίζεται σε καινοτόμες εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, βιωματικές, συμμετοχικές και επικοινωνιακές. Η εκπαίδευση μέσω της Τέχνης -εν προκειμένω μέσω της ερμηνείας και ανάλυσης εικονιστικών αναπαραστάσεων πανδημικών φαινομένων- είναι μία από αυτές τις καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές, η οποία και αποτελεί αντικείμενο της ημερίδας.

 

 

Η υγεία περιλαμβάνεται στα θέµατα-κλειδιά της Αειφόρου Ανάπτυξης (UNECE, 2005), ενώ η «εξασφάλιση υγιούς ζωής και η προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες» είναι ο τρίτος από τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΟΗΕ, 2015), με παγκόσμιο πλαίσιο δράσης των εθνών έως το 2030. Ο στόχος αυτός αφορά μεταξύ άλλων στις μολυσματικές ασθένειες, όπως ο κορωνοϊός SARS-CoV-2, στην πρόσβαση σε εμβόλια και φάρμακα, στην χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και στα θέματα εργατικού δυναμικού, καθώς και στην διασφάλιση υγιών συνθηκών διαβίωσης -στοχεύσεις απαραίτητες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η εμφάνιση της Covid-19, δυστυχώς, ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους η έντονη ανισότητα και η έλλειψη καθολικής υγειονομικής περίθαλψης υπονομεύουν την καλή υγεία και την ευημερία της κοινωνίας, ενώ καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης ενός μεγάλου φάσματος ασθενειών. Η εικόνα αυτή είναι άραγε πρωτοφανής στην ιστορία των λαών; Πώς εκδηλώθηκαν οι πανδημίες στο παρελθόν; Τι αντίκτυπο είχαν στις κοινωνίες, τις οικονομίες και το φυσικό περιβάλλον; Πώς τις διαχειρίστηκαν παλιότερες γενιές; Σκοπός της ημερίδας είναι μεταξύ άλλων η διερεύνηση απαντήσεων σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από καλλιτεχνικές «μαρτυρίες» παρελθόντων εποχών.

Οι εικαστικές τέχνες μεταφέρουν με τα δικά τους εκφραστικά μέσα βιώματα και μνήμες του παρελθόντος. Είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της εποχής τους. Επιδημίες όπως η πανώλη, η χολέρα, η λέπρα έχουν αποτυπωθεί σε κορυφαίους πίνακες ζωγραφικής στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Μερικά από αυτά τα μοναδικά έργα τέχνης θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ημερίδας και θα παραλληλιστούν κριτικά με εικαστικές αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγχρονης πανδημίας του κορωνοϊού. Ποια μηνύματα μεταφέρουν στο σήμερα διαχρονικά έργα Τέχνης και ποιο το αποτύπωμα των πανδημιών που στην ιστορία των λαών; Πώς συνδέονται οι εικόνες αυτές με τις πρόσφατα βιωμένες εμπειρίες από την Covid-19; Η ιστορία των πανδημιών δημιούργησε άραγε ιστορική συνείδηση, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας σήμερα;

Με ποιο τρόπο μπορεί η Τέχνη να γίνει αρωγός στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, εστιάζοντας στο φαινόμενο της πανδημίας; Η δημιουργικότητα, η ευαίσθητη ανταπόκριση, η προσεκτική παρατήρηση και η κριτική προσέγγιση των εικαστικών έργων που αναλύονται και μελετώνται, όπως και των έργων που οι μαθητές δημιουργούν κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διδασκαλίας μέσω των τεχνών. Οι εικαστικές τέχνες εισαγάγουν στη μάθηση μοναδικές ρουτίνες σκέψης, αποκαλύπτοντας βαθύτερα επίπεδα ανάγνωσης φυσικών και κοινωνικών φαινομένων. Επίσης, οι τέχνες, ως δημιουργήματα της ανθρώπινης διανόησης, εξ ορισμού, είναι συνυφασμένες με την κοινωνία, της οποίας αποτελούν παράγωγα. Αναμενόμενο, λοιπόν, κοσμοϊστορικά γεγονότα όπως πανδημικά φαινόμενα του παρελθόντος να έχουν αφήσει ανεξίτηλα το αποτύπωμά τους στα εικαστικά παράγωγα της κάθε εποχής που σημαδεύτηκε από κάποια πανδημία. Πώς μπορεί  η Τέχνη να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική πράξη; Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν διδακτικές προσεγγίσεις, μέσω των οποίων, με όχημα την τέχνη, αναζητούμε, ανακαλύπτουμε και επεξεργαζόμαστε τα αειφόρα μηνύματα των πανδημικών φαινομένων.

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ      Ι       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ       I        ΑΦΙΣΑ         Ι        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

                                

 

 Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση- B' Κύκλος»,  το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος δεν προκύπτει δαπάνη για το Δημόσιο.